top of page
5 aug Uttran 2.jpg

TURs vattenråd

Välkommen

TURs vattenråd är en ideell förening,

som nybildades i februari 2020.

Förkortningen TUR står för Törlan, Uttran och Ramsjö kanal.

Huvudsyftet är att främja en god vattenhushållning, god vattenkvalité och en naturlig biologisk mångfald.
Meningen är att föreningen ska vara ett självklart forum för alla som har frågor och synpunkter på ytvattenkvalitén och dit skall var och en känna sig välkommen.

Uttran högt upp i avrinningsområdet.jpg
Boy at beach

Vi bevakar vatten

Tryggt miljö för människor och djur

Samverkan och dialog

Det finns många saker som vi kan göra.


Ta hjälp av ett vattenråd.

LEVA.jpg
Nyfångad fisk

Nyheter

TURs senaste

bottom of page