top of page

Om oss

TURs  vattenråd är en ideell förening, som bildades i februari 2020. Förkortningen TUR står för Törlan, Uttran (även kallad Tvååker kanal och Tvååkersån ) och Ramsjö kanal ( även kallad Morupsån ).


Ansvarsområdet omfattar även Nygårdsbäcken, som rinner ut i Kattegatt mellan Uttran och Himleån. Även de sjöar som tömmer sitt vatten i dessa vattendrag ingår, såsom Ottersjön med flera Dagsåssjöar samt Ljungsjön, som är Törlans källa.
Ansvaret gäller dessutom alla biflöden, dagvatten med mera, vilka leds till nämnda vattendrag, samt recipienten Kattegatt, där allt vatten töms. Rådet får ett årligt bidrag från Vattenmyndigheten på 40,000 kr och skall verka för att höja ytvattenkvalitén i hela området.

Huvudsyftet är att främja en god vattenhushållning, god vattenkvalité och en naturlig biologisk mångfald.

Meningen är att föreningen ska vara ett självklart forum för alla som har frågor och synpunkter på ytvattenkvalitén och dit skall var och en känna sig välkommen.
Det gäller alla som permanent eller tillfälligt bor i området, driver verksamhet eller arbetar där, eller som av andra orsaker har intresse av ytvattenkvalitén mellan Himleån och Ätran.

TUR%20(003)_edited.jpg

Stadgar

Verksamhetsplan 2023 TURs vattenråd

Stadgar TURs vattenråd, version 2021-03-30

GDPR TURs VR registerforteckning beslutad 2020-05-27

bottom of page