top of page

Kommande evenemang

Aktiviteter & Nyheter: Kommande evenemang

Aktiviteter & Nyheter

Vattenfrågor kopplade till infrastruktur för trafik 2023-10-18

Ett webbinarie hölls den 18 okt 2023 som en del i ett LOVA-projekt som drivs av TURs vattenråd i samverkan LRF, Kattegatts kustvattenråd och Trafikverket. Projektets målsättning är att öka kunskapen om dessa frågor hos olika aktörer, hur anläggningar med brister kan åtgärdas och att diskutera olika arbetssätt för att komma framåt.

bild trafikverket fr Kattegatts kustvattenråd.jpg
IMG_0652.jpg

Vattenaktiviteter vid Morups Tånge fyr

TURs vattenråd medverkade på Västerhavsveckan vid Morups tånge fyr den 13 augusti. 
Spökgarn är så skrämmande som det låter. Rotary berättade mer. Kattegatts kustvattenråd, TUR:s vattenråd, Falkenbergs kommun och projektet LEVA Halland berättade om sitt arbete för en bättre vattenkvalité, våtmarksanläggning, strandstädarkartan, invasiva arter mm. Fyrsällskapet visade fyren och museet. Falkenbergs ornitologiska förening guidade bland det strandnära fågellivet.

.

Betesdag och visning av våtmarksanläggande i Tvååkers mosse

Den 14 juni 2023  arrangerade markägare i Järnmölle, Apelhult & Brogård tillsammans med länsstyrelsen en välbesökt betesdag. Medverkade gjorde även TURs vattenråd som tillsammans med Ingmar Svensson och LEVA Halland visade på våtmarksanläggandet i Tvååkers mosse.

Visning av våtmarksanläggandet Tvååkers mosse.jpg
KOSLÄPPET hos Warefeldt.jpg

Vatten på Kosläpp

TURs vattenråd och LEVA Halland medverkade på kosläppet på Yttregård i Vare den 1 maj 2023. På gården har det under 2022-2023 anlagts en våtmark.

TURs vattenråds årsmöte 14 mars 2023

Den 14 mars hade vattenrådet sitt årsmöte och på programmet stod förutom årsmötesförhandlingar även filmvisning, vattenplanering i en kommun mm.  

sandkärr rosendal.png
bad.jpg

Dialogkonferens om vårt gemensamma vatten

Under kvällen den 10 oktober 2022 presenterades vattenkvaliten, det nya åtgärdsprogrammet, badvattenkvalieten, bräddningar från avloppsreningsverk och pumpstationer. Förutsättningarna för en samverkansgrupp i tidiga planeringskeden diskuterades.

Fältvandring Lis Gård

På fältvandringen på Lis Gård den 14 juli, berättade Sven Ohlsson om sin odlingsmetod Conservation Agriculture eller som Sven kallar ”förnuftbaserat lantbruk”.  Ett sätt att förbättra jordhälsan samt att öka vattenhållande egenskaper i marken genom att minimera bearbetningen i det odlade landskapet.

Nyfikna fältvandrare.jpg
IMG_5063.JPG

Naturskön vattendragsvandring läng med Uttran

Vattenrådet tillsammans med LEVA Halland bjöd den 1 juni,  in till en vattendragsvandring längs med Uttran (Tvååkerskanal, Tvååkersån, Dagsåsån, m.m.) Vi samlades vid Strömma Farmlodge och samåkte sen till ett antal platser längs med ån. 

På programmet: 

•    Fisken, dess vandring och hinder på vägen, Fredrik Nöbelin och Elisabeth Thysell, fiskekonsulenter Länsstyrelsen Halland

•    Vattnet i landskapet under 1000-tals år, Pär Connelid, historisk geograf

•    Miljöprövning av kraftverket, P-O Christensson, ägare av Strömma kraftverk 

•    Anläggande av ny våtmark, åtgärdssamordnare och Olof Skyggesson, Skygge gård

•    Natur- och vattendragsbedömning och möjligheterna till åtgärder i och vid vattnet, Johan Andersson, Watercircle AB

Livet i vattnet - Törlan, 1 maj 2022

I samband med Törlan Lantbruks välbesökta kosläpp, visade TURs vattenråd livet i vattnet/ån Törlan, i samarbete med WaterCircle AB.

Törlan 1 maj.JPG
5 aug Törlan 3.jpg

TURs vattenråds årsmöte 2022-03-21

*Miljöingenjör Victor Brandt, VIVAB berättar om hur VIVAB hanterar dagvattenfrågor och om Vattenrådet kan vara med tidigare i processen för nya utbyggandsområden.
*Åtgärdssamordnare, Lina Floer och Harald Lagerstedt berättar om formerna för deras arbete framöver och aktuella vattenvårdsprojekt i TUR:s avrinningsområde.
*Fika
*Årsmötesförhandlingar

Dialogmöte med Trafikverket om vatten- och dagvattenfrågor, 2022-02-09

Vattenrådet bjöd in till ett dialogmöte med Trafikverket om vatten- och dagvattenhantering. 


Medverkande:

Björn Sundqvist, nationell vattensamordnare Trafikverket. 

IMG_3346.jpg
IMG_5294.PNG

Temaförmiddag om hantering av läckage från hårdytor, 2021-10-08

Den 7 oktober ordnade TURs vattenråd ett studiebesök på Gekås kring temat


"Hur förhindrar man att ”smutsigt” vatten från t ex asfalterade ytor förstör våra vattendrag?"


Program: 


 • Gekås inleder med att visa hur man gör just nu.

 • Fika

 • Personal från VIVAB, samt kommunala tjänstemän berättar vilka bestämmelser som gäller i nuläget.

 • Vi avslutar med att gå utomhus och kikar på några konkreta exempel.En film om Uttran

Genom ett fint samarbete mellan TURs vattenråd, Tvååkers sport-och fiskevårdsförening och Varbergs kommun kan vi nu presentera en film om Uttran gjord av Göran Johansson och Thomas Andersson efter en idé av Jan-Olof Andersson.

5 aug Uttran 2.jpg
sandkärr rosendal.png

Naturvandring längs strandpromenaden i Sandkärr-Rosendal, 2021-09-08

Den  8 september ordnade den lokala vägföreningen och TURs vattenråd en naturvandring i Sandkärr-Rosendal

Elfiske 2021-08-02


TURs Vattenråd deltog på "Byadriven" Positiva Tvååker, måndagen den 2 augusti vid Gården Törlan. 

Vi visade elfiske i ån Törlan och visade i genomskinliga kärl vilka fiskar som finns i ån. Vi berättade om resultatet från förra provfisket i Törlan  och om vår verksamhet i övrigt. 

Till vår hjälp anlitade vi Ekoll AB, Lars-Göran Pärlklint och Marika Stenberg, som även varit med oss tidigare.


Elfiske Törlan 2 aug 2021.jpg
j%C3%A4tteloka_edited.jpg

Invasiva främmande arter

Vattenrådet tillsammans med Björkängs Samfällighetsförening bjuder in till en kväll kring temat invasiva främmande arter, med fokus på växter. Vad klassas som en invasiv främmande art, vilka problem medför de, vilka arter finns i trakten och vad kan man göra för att bekämpa dem?

Strandängarnas naturvärden och fågelliv 2021-05-18

Under kvällen pratar vi om vikten av att strandängarna hävdas och sköts, hur störning och predation kan påverka fågellivet negativt, vilka åtgärder som genomförs för att gynna fågellivet, naturreservatsbildning med mera.

IMG_3922.jpg
munkagårdsfloen.jpg

LOVA-bidrag till vattenvårdsåtgärder 2021-04-15

Vi kan med glädje meddela att TURs vattenråd beviljats LOVA-bidrag för genomförande av vattenvårdsåtgärder. Hör av dig om du vill veta mer eller har funderingar på att anlägga en våtmark, fosfordamm eller annan vattenvårdsåtgärd!

TURs vattenråds årsmöte, 2021-03-30

 • Synlab presenterar resultatet av provtagningen av fosfor och kväve i TUR:s vattendrag, som LEVA gjort under 2020.

 • Varbergs kommun berättar om den utökade bakterieprovtagningen som gjorts i vattendragen, vilka mynnar i Björkängs havsbad.

 • Årsmötesförhandlingar

5 aug Törlan 3.jpg
Dagsåsås-Tvååkersån Klev.jpg

Biotopkartering och fiskevårdsplan

2021-02-24
TURs vattenråd har blivit beviljade fiskevårdsmedel för biotopkartering och framtagande av fiskevårdsplan för huvudfåran av Törlan och Uttran/Tvååkersån uppströms Strömma kvarn inklusive mellan sjöarna. Vi hoppas genomföra karteringen under våren 2021. Hör av er vid frågor och funderingar.

Inbjudan Elfiske 2020-09-21

Hur ser det ut för fisken i Törlan och Ramsjökanal? Under augusti har det på uppdrag av TURs vattenråd elfiskats på tre platser i Törlan och på en plats i Ramsjökanal.. Vi får även se hur ett elfiske går till i praktiken.

Törlan vid Fagared.jpg
Björkäng.jpg

Inbjudan Björkäng Västerhavsveckan, 2020-08-05

Västerhavsveckan
Nyfiken på vatten - från källan till havet

Kallelse TURs vattenråd årsmöte 5 feb 2020-02-05

 • Vad händer med Strömma Damm?

 • Hur hanterar vi vattnet från den urbana miljön tillsammans med dikningsföretagen? Exempel från Ramsjökanal.

 • Nuläget för Björkängs Havsbad, hur ser möjligheterna ut för att bli ett EU-bad igen?

 • Årsmötesförhandlingar

Ramsjökanal .jpg
Uttran högt upp i avrinningsområdet.jpg

Inbjudan fortsatt uppstart TURs vattenråd 2019-11-07

På mötet följer vi följer upp engagemanget från uppstartsmötet den 3 oktober, inspireras av föreläsare och blickar framåt.

Inbjudan uppstartsmöte TURs vattenråd 2019-10-03

Det finns många intressen knutna till våra vattendrag och det är viktigt att ha ett forum för att diskutera och samråda kring lösningar för ett bättre vatten. Efter några år i vila finns det både behov och önskemål om att åter starta upp vattenrådet för Törlan, Uttran och Ramsjö kanal (TUR), därför bjuder vi in till ett inspirations- och uppstartsmöte. Torsdagen den 3:e oktober kl 18:30-20:30 i Tvååkers Medborgarhus På mötet har du chansen att bidra med din kunskap och påverka framtiden för vattenrådet.

5 aug Uttran 2.jpg
Aktiviteter & Nyheter: Nyheter
bottom of page