Kommande evenemang

 • TBD
  Från Sjöarna till Havet - Vattendragsvandring längs med Uttran/Tvååkers kanal
  Dagsås
  Tid ej fastställd
  Dagsås, 432 77 Dagsås, Sverige
  Datum ej bestämt - planeras våren 2022
 • TBD
  Ramsjö kanal – dialog om dagvattenhantering, med bl.a Trafikverket
  Morup
  Tid ej fastställd
  Morup, 311 90 Morup, Sverige
  Datum ej bestämt
 

Aktiviteter & Nyheter

IMG_5294.PNG

Temaförmiddag om hantering av läckage från hårdytor, 2021-10-08

Den 7 oktober ordnade TURs vattenråd ett studiebesök på Gekås kring temat


"Hur förhindrar man att ”smutsigt” vatten från t ex asfalterade ytor förstör våra vattendrag?"


Program: 


 • Gekås inleder med att visa hur man gör just nu.

 • Fika

 • Personal från VIVAB, samt kommunala tjänstemän berättar vilka bestämmelser som gäller i nuläget.

 • Vi avslutar med att gå utomhus och kikar på några konkreta exempel.En film om Uttran

Genom ett fint samarbete mellan TURs vattenråd, Tvååkers sport-och fiskevårdsförening och Varbergs kommun kan vi nu presentera en film om Uttran gjord av Göran Johansson och Thomas Andersson efter en idé av Jan-Olof Andersson.

5 aug Uttran 2.jpg
sandkärr rosendal.png

Naturvandring längs strandpromenaden i Sandkärr-Rosendal, 2021-09-08

Den  8 september ordnade den lokala vägföreningen och TURs vattenråd en naturvandring i Sandkärr-Rosendal

Elfiske 2021-08-02


TURs Vattenråd deltog på "Byadriven" Positiva Tvååker, måndagen den 2 augusti vid Gården Törlan. 

Vi visade elfiske i ån Törlan och visade i genomskinliga kärl vilka fiskar som finns i ån. Vi berättade om resultatet från förra provfisket i Törlan  och om vår verksamhet i övrigt. 

Till vår hjälp anlitade vi Ekoll AB, Lars-Göran Pärlklint och Marika Stenberg, som även varit med oss tidigare.


Elfiske Törlan 2 aug 2021.jpg
j%C3%A4tteloka_edited.jpg

Invasiva främmande arter

Vattenrådet tillsammans med Björkängs Samfällighetsförening bjuder in till en kväll kring temat invasiva främmande arter, med fokus på växter. Vad klassas som en invasiv främmande art, vilka problem medför de, vilka arter finns i trakten och vad kan man göra för att bekämpa dem?

Strandängarnas naturvärden och fågelliv 2021-05-18

Under kvällen pratar vi om vikten av att strandängarna hävdas och sköts, hur störning och predation kan påverka fågellivet negativt, vilka åtgärder som genomförs för att gynna fågellivet, naturreservatsbildning med mera.

IMG_3922.jpg
munkagårdsfloen.jpg

LOVA-bidrag till vattenvårdsåtgärder 2021-04-15

Vi kan med glädje meddela att TURs vattenråd beviljats LOVA-bidrag för genomförande av vattenvårdsåtgärder. Hör av dig om du vill veta mer eller har funderingar på att anlägga en våtmark, fosfordamm eller annan vattenvårdsåtgärd!

TURs vattenråds årsmöte, 2021-03-30

 • Synlab presenterar resultatet av provtagningen av fosfor och kväve i TUR:s vattendrag, som LEVA gjort under 2020.

 • Varbergs kommun berättar om den utökade bakterieprovtagningen som gjorts i vattendragen, vilka mynnar i Björkängs havsbad.

 • Årsmötesförhandlingar

5 aug Törlan 3.jpg
Dagsåsås-Tvååkersån Klev.jpg

Biotopkartering och fiskevårdsplan

2021-02-24
TURs vattenråd har blivit beviljade fiskevårdsmedel för biotopkartering och framtagande av fiskevårdsplan för huvudfåran av Törlan och Uttran/Tvååkersån uppströms Strömma kvarn inklusive mellan sjöarna. Vi hoppas genomföra karteringen under våren 2021. Hör av er vid frågor och funderingar.

Inbjudan Elfiske 2020-09-21

Hur ser det ut för fisken i Törlan och Ramsjökanal? Under augusti har det på uppdrag av TURs vattenråd elfiskats på tre platser i Törlan och på en plats i Ramsjökanal.. Vi får även se hur ett elfiske går till i praktiken.

Törlan vid Fagared.jpg
Björkäng.jpg

Inbjudan Björkäng Västerhavsveckan, 2020-08-05

Västerhavsveckan
Nyfiken på vatten - från källan till havet

Kallelse TURs vattenråd årsmöte 5 feb 2020-02-05

 • Vad händer med Strömma Damm?

 • Hur hanterar vi vattnet från den urbana miljön tillsammans med dikningsföretagen? Exempel från Ramsjökanal.

 • Nuläget för Björkängs Havsbad, hur ser möjligheterna ut för att bli ett EU-bad igen?

 • Årsmötesförhandlingar

Ramsjökanal .jpg
Uttran högt upp i avrinningsområdet.jpg

Inbjudan fortsatt uppstart TURs vattenråd 2019-11-07

På mötet följer vi följer upp engagemanget från uppstartsmötet den 3 oktober, inspireras av föreläsare och blickar framåt.

Inbjudan uppstartsmöte TURs vattenråd 2019-10-03

Det finns många intressen knutna till våra vattendrag och det är viktigt att ha ett forum för att diskutera och samråda kring lösningar för ett bättre vatten. Efter några år i vila finns det både behov och önskemål om att åter starta upp vattenrådet för Törlan, Uttran och Ramsjö kanal (TUR), därför bjuder vi in till ett inspirations- och uppstartsmöte. Torsdagen den 3:e oktober kl 18:30-20:30 i Tvååkers Medborgarhus På mötet har du chansen att bidra med din kunskap och påverka framtiden för vattenrådet.

5 aug Uttran 2.jpg