top of page

Styrelse

Jan-Olof Andersson, ordförande

Björkängs Samfällighetsförening
cajoandersson@telia.com
070-638-6220

Kajsa Vik,
vice ordförande

Boende i avrinningsområdet
Kajsa.vik@coompanion.se
070-514-7765

Bengt Svensson, sektreterare

LRF Tvååker

torlan00@outlook.com

070-924-2110

Krister Stenberg, 
kassör

LRF kommungrupp
stenbegnordslatt@gmail.com
070-241-7907

Måns Torstensson

Ramsjö kanalbolag
Bjornhult.it@gmail.com
070-623-8089

Sven Gunnarsson

Tvååkers övre kanalbolag
snickerns@tvaaker.se
070-954-7650

Sven Ohlsson

Verksam och boende i avrinningsområdet

sven@lisgard.se

073-433 55 40

Rolf Karlsson

Verksam och boende i avrinningsområdet
rolf@astadvingard.se

Styrelse & Kontakt: Klienter

Åtgärdssamordnare

Lina Floer

Falkenbergs kommun
Lina.Svensson-Floer @falkenberg.se
mobil: 076-697-2448

Styrelse & Kontakt: Lista

Kontaktpersoner

Vi hjälper er

Lina Floer

Lina.Svensson-Floer @falkenberg.se
mobil: 076-697-2448

Jan - Olof Andersson

Vad är ett vattenråd?

Styrelse & Kontakt: Filer
Fjölabrobäcken .jpg

Kontakta TURs vattenråd

Kontakta Vattenrådettur för att få reda på mer om vårt arbete och hur du kan engagera dig.

Tack för ditt meddelande!

Styrelse & Kontakt: Kontakt
bottom of page