Styrelse

Jan-Olof Andersson, ordförande

Björkängs Samfällighetsförening
cajoandersson@telia.com
070-638-6220

Kajsa Vik,
vice ordförande

Boende i avrinningsområdet
Kajsa.vik@coompanion.se
070-514-7765

Bengt Svensson, sektreterare

LRF Tvååker

torlan00@outlook.com

070-924-2110

Krister Stenberg, 
kassör

LRF kommungrupp
stenbegnordslatt@gmail.com
070-241-7907

Måns Torstensson

Ramsjö kanalbolag
Bjornhult.it@gmail.com
070-623-8089

Sven Gunnarsson

Tvååkers övre kanalbolag
snickerns@tvaaker.se
070-954-7650

Sven Ohlsson

Verksam och boende i avrinningsområdet

sven@lisgard.se

073-433 55 40

Rolf Karlsson

Verksam och boende i avrinningsområdet
rolf@astadvingard.se

 

Åtgärdssamordnare

Lina Floer

Torsholmsvägen 3, 311 50 Falkenberg
Lina.Svensson-Floer @falkenberg.se
mobil: 076-697-2448

Harald Lagerstedt

Torsholmsvägen 3, 311 50 Falkenberg
harald.lagerstedt@hushallningssallskapet.se
mobil: 0705-405295

 

Kontaktpersoner

Vi hjälper er

Lina Floer

Lina.Svensson-Floer @falkenberg.se
mobil: 076-697-2448

Harald Lagerstedt

Jan - Olof Andersson

Vad är ett vattenråd?

 
Fjölabrobäcken .jpg

Kontakta TURs vattenråd

Kontakta Vattenrådettur för att få reda på mer om vårt arbete och hur du kan engagera dig.

Tack för ditt meddelande!