top of page
Elfiske demo Törlan sept 2020.jpg
Elfiske fisk Törlan.jpg

Elfiske

Hur ser det ut för fisken i Törlan och Ramsjökanal? Under augusti har det på uppdrag av TURs vattenråd elfiskats på tre platser i Törlan och på en plats i Ramsjökanal.

Protokoll

Elfiskeprotokoll för Morupsån Nedan E6 bron 2020

(excel dokument)

Elfiskeprotokoll för Törlan Fagared vid trappan 2020

(excel dokument)

Elfiskeprotokoll för Törlan ned kulv Kronogården 2020

(excel dokument)

Elfiskeprotokoll för Törlan Nedan kulvert väg mot Borrås 2020

(excel dokument)

bottom of page