top of page

Länkar

Ambitionen med rådgivningsinsatsen är att sprida kunskap och utveckla nya arbetssätt inom jordbrukssektorn för att minska näringsläckade till sjöar, vattendrag och kust och därmed bidra till en hållbar livsmedelskedja. Du kan läsa mer om LEVA på facebook och hemsida.

Suseån är Hallands femte största vattendrag och rinner genom Halmstads och Falkenbergs kommuner.

området mellan Harplinge, Getinge. Haverdal och Gullbrandstorp.

Ätrans vattenråd arbetar med flera områden som exempelvis handlar om undersökningar, åtgärder, seminarier, information och pedagogik.

bottom of page